5 Temel Unsurları için oto kurtarıcı

tarz yard?m hizmeti teminatlar? en mecburiyet zamanda yard?m?na ko?ar. Arac?n ile yolda kald???nda seni bu durumdan kurtarmak muhtevain yap?lan tüm bu hizmetler reçete yard?m olarak adland?r?labilir.Vaka yerinden arac? çektiren görevlilerin, arac? çeken nöbetletmecinin, arac? do?rulama yer otopark görevlilerinin ve en son olarak vas?tan mal

read more